Как се пише: овце или овци?

В актуалния правописен речник не са посочени конкретни форми за мн.ч. на думата овца. Препоръчваме ви да употребявате формата овце. Проблемът е разгледан тук.

По данни на Министерството на земеделието и храните у нас се отглеждат 1,4 милиона овце.
Любопитен факт е, че в Монголия овцете са 35 пъти повече от хората.