Как се пише: постепенно или постепено?

 • Правилно е да се пише с двойно нпостепенно.
   
  В Кодекса за социално осигуряване се предвижда постепенно намаляване на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителните дружества.
  И тази година продължава тенденцията за постепенно падане на лихвите по ипотечните кредити.

 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (постепенен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно нпостепенният, постепенния, постепенна, постепенно, постепенни.
   
  Сенатът на Франция подкрепи резолюция за постепенната отмяна на санкциите срещу Русия.
  Хроничното възпаление води до постепенни трайни промени в типа клетки, които са на мястото на възпалението.

 • Думата постепенно се пише с двойно н и когато представлява наречие.
   
  Прочутите червени телефонни будки постепенно изчезват от британските улици.
  След като се появи душ гелът, сапунът постепенно му отстъпи място и остана на заден план.