Как се пише: съществено или същественно?

 • Правилно е да се пише с едно нсъществено.
   
  Гръцката криза няма съществено отражение върху банковата ни система.
  Развитието на планинския туризъм е от съществено значение за Министерството на туризма, заяви Ангелкова.

 • За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното съществен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нсъщественият, съществения, съществена, съществено, съществени.
   
  Природозащитните дейности са съществена част от експедицията по Дунава.
  Кметът ще направи съществени промени в общинската администрация.

 • Думата съществено се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Струма не се повлия съществено от падналите в началото на юни валежи и задържа относително стабилно ниво.
  През следващите няколко години административните услуги трябва да се променят съществено.