Пише ли се запетая при също така?

 1. Само по себе си словосъчетанието също така НЕ налага употреба на запетая.
   
  Покритието също така е подходящо за покриви с нулев наклон, ако се използва във вид на сух пласт с дебелина най-малко 2 мм.
  За сигурността на сградата отговаря охранителна фирма. Също така са поставени турникети, с които достъпът се контролира още на входа.

 2. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише заради тези правила, а не заради също така. Ето някои случаи:
   
  2.1. Когато също така се окаже на границата на две прости изречения в сложно изречение.
   
  Управителят на Френската централна банка заяви също така, че лихвите ще останат високи толкова дълго, колкото е необходимо.
  Познавам добре способностите ти, също така знам, че ги пропиляваш.

   
  2.2. Когато също така се окаже пред или след обръщение.
   
  Също така, госпожо Председател, моля да бъде направена поправка на очевидната грешка в диспозитива на обвинителния акт.
   
  2.3. Когато също така се окаже пред или след вметната част, която се огражда със запетаи.
   
  Освен от храна, естествено, също така се нуждая от вода.