Как се пише: сценарий или сценарии?

 • Когато се употребява формата за ед.ч. на съществителното име, се пише сценарий. Думата е заета от италиански (scenario) чрез руски (сценарий).
   
  Това, което предлагам, не може да се нарече сценарий за тържество, а е по-скоро сценарий за завършване на учебната година.
  Пасивите на застрахователите при този сценарий се увеличават с 0,7%, или с 31 млн. лв.

 • Когато се употребява формата за мн.ч. на съществителното име, се пише сценарии. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на . Съществителните имена със завършек -ий, образуват мн.ч. със завършек -ии.
   
  Златното правило за повечето филмови сценарии е, че една страница от сценария трябва да отговаря на минута екранно време.
  Участниците в тази виртуална симулация създават различни сценарии, въвеждат и променят параметрите на проекта.

Източници

 • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 26, т. 19.1.1; с. 602.
 • Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. С., БАН, 1983, 104 – 111.
 • Речник на чуждите думи в българския език. Състав. М. Филипова-Байрова и др. С., БАН, 1982, с. 831.

Вижте също

Как се пише: технологии или технологий?

Споделяне

Публикувано на , последна промяна на

Категория: И или Й, Правопис

Етикети: , , ,