Как се пише: сценарий или сценарии?

 • Когато се употребява формата за ед.ч. на съществителното име, се пише сценарий. Думата е заета от италиански (scenario) чрез руски (сценарий).
   
  Това, което предлагам, не може да се нарече сценарий за тържество, а е по-скоро сценарий за завършване на учебната година.
  Пасивите на застрахователите при този сценарий се увеличават с 0,7%, или с 31 млн. лв.

 • Когато се употребява формата за мн.ч. на съществителното име, се пише сценарии. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на . Съществителните имена със завършек -ий, образуват мн.ч. със завършек -ии.
   
  Златното правило за повечето филмови сценарии е, че една страница от сценария трябва да отговаря на минута екранно време.
  Участниците в тази виртуална симулация създават различни сценарии, въвеждат и променят параметрите на проекта.