Как се пише: стой или стои?

Това са две различни форми на глагола стоя.

 1. Формата стой (с ударение на о) е повелителна (заповедна).
   
  Сега стой тук и си почивай.
  Не стой като истукан, а ела по-бързо да ми помогнеш!

 2. Формата стои (с ударение на и) е за 3 л. ед.ч. сегашно време.
   
  Беше твърде изморен, за да стои прав.
  Все едно ми е колко струва панталонът, важно е да ми стои добре.
  За да не стои без работа вкъщи, тя запретна ръкави и се зае да готви.