Как се пише: своята, своето, своите или свойта, свойто, свойте?

В писмената книжовна реч се употребяват формите своята, своето, своите.

След като сключих брак, запазих своята фамилия.
Модни блогърки с пищни форми призовават да обичате своето тяло и да сте модерни независимо от килограмите.
Вече изпратихме своите поздравления на юбиляря.
В своите статии за вестник „Таймс“ Джеймс Баучер критикува Букурещкия и Ньойския договор.
Добре е лидерът и цялата партия да се откажат от реваншисткия тон в своите изявления.

В устната книжовна реч и в писмената мерена реч формите своята/свойта, своето/свойто, своите/свойте са дублетни.