Как се пише: електромобилност, електро-мобилност или електро мобилност?

Това сложно съществително име се пише слято – електромобилност, защото е образувано от съкратено прилагателно име (електро < електрическа) и съществително име (мобилност). Прогнозите за 2030 г. в глобален аспект са за 2,5 млн. водородни електромобила, след което ще започне много бърз масов преход към водородна електромобилност. Нов законопроект ще насърчава електромобилността и стимулите за […]

Как се пише: подемно-транспортен, подемнотранспортен или подемно транспортен?

Правилно е да се пише полуслято – подемно-транспортен, също и подемно-транспортна, подемно-транспортно, подемно-транспортни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (подемен и транспортен). Чрез софтуера операторите на подемно-транспортни машини могат да следят за евентуални повреди по мотокарите и обработваните товари, за състоянието на батерията и др. Лифтът […]

Как се пише: бизнес анализ, бизнес-анализ или бизнесанализ?

Правилно е да се пише разделно – бизнес анализ, мн.ч. бизнес анализи, или слято – бизнесанализ, мн.ч. бизнесанализи. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно. Безумно е да купуваш селскостопанска техника без обстоен бизнес анализ/бизнесанализ. Фирмата […]

Как се пише: докато или до като?

Правилно е да се пише слято – докато. Докато повечето хора празнуват, на други им се налага да работят навръх Нова година. Мълчахме, докато обувките ни жвакаха в кишавия сняг.

Как се пише: попкултура, поп-култура или поп култура?

Правилно е да се пише разделно – поп култура, или слято – попкултура. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. Художникът Тони Футура осмива материалното и поп културата/попкултурата в съвременното общество. Японската […]

Как се пише: по средата или посредата?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – по средата. Магазинчето се намира горе-долу по средата на улицата. Трябваше да се преместя в ново училище по средата на учебната година. Вазата се беше пукнала точно по средата.

Как се пише: учител методик или учител-методик?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – учител методик, защото първото може да се членува: учителят методик. Връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция при дуалната система се осъществява от учител методик в училището или от преподавател методик в професионален колеж или център за професионално обучение. Учебният план е разработен от авторски […]

Как се пише: ненормален или не нормален?

Правилно е да се пише слято – ненормален, също и ненормална, ненормално, ненормални.   Футболистът заяви пред медиите, че би било ненормално да остане извън националния отбор. Откъде се взеха всички тези ненормални хора, които крещят по улиците?   Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума […]

Как се пише: военнопленнически, военно-пленнически или военно пленнически?

Правилно е да се пише слято – военнопленнически, също и военнопленническа, военнопленническо. Това прилагателно име е образувано от съществителното военнопленник, което се пише слято. По време на Втората световна война във военнопленническия лагер в село Лозево са били държани пленени американски летци. Според едно от предположенията поручик Неделчо Бончев е загинал по време на преход […]

Как се пише: лекар специалист или лекар-специалист?

Това съчетание от две съществителни имена се пише разделно – лекар специалист, защото първото може да се членува: лекарят специалист. Ако навреме се консултирате с лекар специалист, шансовете за правилно диагностициране на болестта нарастват значително. Управителят на медицинския център обясни, че пациентите се обслужват само от двама лекари специалисти. Забележка: В източника е посочено само […]