Как се пише: трийсети, тридесети или трийсти?

Правилно е да се пише трийсети (също и трийсета, трийсето) или тридесети (също и тридесета, тридесето). Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на трийсети. Формата трийсти е неправилна.

Погледна часовника си може би за трийсети/тридесети път през последния половин час.
В трийсета/тридесета глава авторът посочва, че той се намирал отвъд островите и земите, през които някога преминал Александър Велики.