Как се пише: успокои (се) или успокой (се)?

Това са две различни форми на глагола успокоя (се).

 1. Формата успокой (се) (с ударение на втората гласна о) е повелителна (заповедна).
   
  Първо успокой дишането, после ще мислим какво да правим.
  Много дълбоко приемаш нещата, успокой се.

 2. Формата успокои (се) (с ударение на и) е за 2 или 3 л. ед.ч. мин. св. време или 3 л. ед.ч. сег. време.
   
  Детето се успокои и почувства как тялото му олеква.
  Ти снощи беше развълнуван, но се успокои веднага щом си легна.
  Правителството трябва бързо да успокои цените.