Пише ли се запетая при в частност?

 1. Само по себе си словосъчетанието в частност НЕ налага употреба на запетая.
   
  Финансовите институции и в частност банките отделят най-голям ресурс за киберсигурност.
  Независимите медии са важни за осигуряване на добро управление и за борба с корупцията в частност.

 2. Ако обаче по силата на определени правила трябва да се постави запетая, тя се пише заради тези правила, а не заради в частност. Ето някои случаи:
   
  2.1. Когато в частност се окаже на границата на две прости изречения в сложно изречение.
   
  Запазваме си правото да блокираме достъпа до сайта във всеки момент, в частност когато потребителите нарушават задълженията си.
  Изключете уреда от електрическата мрежа, в случай че не работи нормално, в частност ако се появи необичаен шум или мирис.

   
  2.2. Когато с в частност се въвежда обособена част*, тя се огражда със запетаи.
   
  Бъдещи пенсионери, в частност и работещи зад граница, често губят здравни права докато чакат пенсия.
  Интересуващите се от спорт, в частност от футбол, са чували интересни изрази от телевизионните комента­тори.
  Неправителствените организации са независими от държавното управление, в частност от правителството.

   
  2.3. Когато в частност се окаже пред или след вметната част, която се огражда със запетаи.
   
  Визирам в частност, разбира се, решението от 2003 г.
  Визирам, разбира се, в частност решението от 2003 г.

_______________
* Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.