Как се пише: вяли или вели?

Правилно е да се пише вяли, също и вял, вялият, вялия, вяла, вяло. Това прилагателно име не се подчинява на правилото за променливото я.

Под знака на вяли дебати премина ремонтът на кабинета.
Очаква се и през следващата година ипотечният пазар да остане сравнително вял.
Бизнесменът направи изключително остро изказване на иначе вялия и протоколен 47-и конгрес.
Слабото разпознаване на участниците в изборите говори за вяла кампания.
Търговията на борсата днес премина при вяло участие на инвеститорите.