Как се пише: задължителноизбираем, задължително-избираем или задължително избираем ?

 • Правилно е да се пише слято – задължителноизбираем, също и задължителноизбираема, задължителноизбираемо, задължителноизбираеми. Правописът на думата не е изрично нормиран, но тя е образувана по модела на свободноизбираем, чийто правопис е фиксиран.
   
  Учебното помагало е предназначено за работа в часовете за задължителноизбираема подготовка по математика.
  Студентът може да премине на обучение по индивидуален план, ако е положил изпити по поне две трети от задължителноизбираемите дисциплини за предходните учебни години до момента на подаване на молбата.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете части образуват смислово единство и са свързани посредством съединителна гласна или гласна, изпълняваща ролята на съединителна.
   
  средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, яркочервен, леснозапалим