Къде се оставя интервал (шпация) – пред или след запетаята?

 1. Пред препинателния знак запетая не се оставя интервал. Запетаята „се залепва“ за предходната дума, число, затваряща скоба или затварящи кавички и след нея се оставя интервал.
   
  Имате ли представа, мила госпожо, колко българи живеят в чужбина?
  Ищецът е основал претенцията си на нормата на чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.
  Женитбата в това село става по няколко начина: приставане (бягане от родителите), крадене (отвличане) и доброволно.
  „Във футбола две плюс две невинаги е равно на четири“, философски обобщава Кройф.

 2.  След знака запетая не се оставя интервал в следните случаи:
   
  2.1. Когато се употребява като десетична запетая.
  2.2. Когато отделя часовете от минутите.