Как се пише: завой или завои?

 • Когато се отнася за един обект, се пише завой. Това е форма за единствено число.
   
  По пътя, по който минавам всеки ден, има един 90-градусов завой.
  Как човек разбира, че е време да направи рязък завой в живота си?

 • Когато се отнася за два или повече обекта, се пише завои. Това е форма за множествено число.
   
  Проходът Боаза е осеян с много завои и има само два кратки прави участъка.
  Около 10 минути карах по завоите след тира и най-накрая успях да го изпреваря.