Как се пише: марината или маринатата?

В българския език има две различни думи, чиито граматични форми се преплитат. Думата марината, членувана форма маринатата, означава ’разтвор от оцет, зехтин, сол и подправки, с който се овкусяват месо, туршии и др.’. Думата е заета от италиански – marinata.   От олиото, меда, оцета и подправките се приготвя гореща марината, с която се заливат […]

Как се пише: ученият, учения или ученът, учена?

Правилно е да се пише ученият, учения – членувани форми на съществителното име учен. По произход то е минало страдателно причастие (от глагола уча) и затова се членува с -ият, -ия. Ученият общуваше само с гълъбите в парка и работеше усамотен в мрачната си лаборатория. Бях чел някъде, че мисловният процес на учения е своеобразна […]

Как се пише: Красавицата и Звяра или Красавицата и Звярът?

Правилно е заглавието на този филм/тази приказка да се изписва Красавицата и Звяра, тъй като Звяра е прозвище, а прозвищата от м.р. ед.ч. се пишат винаги с кратък член. Филмът „Красавицата и Звяра“ излиза на големия екран с участието на Ема Уотсън. Приказката „Красавицата и Звяра“ става известна във версията на Жан-Мари Льопренс дьо Бомон.

Как се пише: зетят, зетя или зетът, зета?

Правилно е да се пише зетят, зетя. Добре че зетят на съседа беше дошъл на гости, та бързо ни поправи компютъра. От десет години живея при зетя и дъщеря си – добре се грижат за мен и двамата.

Как се пише: кантарът, кантара или кантарят, кантаря?

Правилно е да се пише кантарът, кантара. Съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я, но в думата кантар завършекът -ар не е наставка. Думата е заета от турски (kantar), но има гръцки и латински корени. Какво да правим, когато кантарът показва все повече и повече? Състезателите в тежка категория се качиха на кантара […]

Как се пише: Ватикана или Ватиканът?

В основната си форма названието на държавата е Ватикан (същ. име от мъжки род). При членуване това собствено име се подчинява на правилата за употреба на пълен и кратък член – Ватиканът и Ватикана. Държавата Ватикан е абсолютна теократична монархия. Ватиканът е пред важно решение – възможно е да отмени обета за безбрачие, налаган на […]

Как се пише: юбилярят или юбилярът?

Правилно е да се пише юбилярят, също и юбиляря, тъй като съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я. В камерната зала на Драматичния театър „Стефан Киров“ юбилярят Антон Дончев се срещна с граждани, събратя по перо и почитатели на българската книга. С приветствия към юбиляря се обърнаха кметът и някои от присъстващите на […]

Кога се употребява кратък член?

Кратък член (-а или -я) се употребява в следните случаи: Членуваната дума не изпълнява служба на подлог в изречението. За проверка се използва замяната с той. Ако това е невъзможно, думата получава кратък член.   Споразумението е било подписано от заместник-министъра. (Споразумението е било подписано от него.) В случай че към членуваната дума има несъгласувано […]

Кога се употребява пълен член?

Пълен член (-ът или -ят) се употребява в следните случаи: Членуваната дума изпълнява служба на подлог в изречението. За проверка се използва замяната с той. Ако това е възможно, значи думата е подлог и получава пълен член.   Явно конникът се бе спотаил и ги дебнеше. (Явно той се бе спотаил и ги дебнеше.) Преди […]

Как се пише: титулярят или титулярът?

Правилно е да се пише титулярят, също и титуляря. Предупредихме нашия служител, че прекратяваме договора му за заместване на отсъстващ, защото титулярят се връща на работа. Банката подновява срока по договора за депозит служебно, без да е необходимо явяването на титуляря.