Как се пише: Ватикана или Ватиканът?

В основната си форма названието на държавата е Ватикан (същ. име от мъжки род). При членуване това собствено име се подчинява на правилата за употреба на пълен и кратък член – Ватиканът и Ватикана. Държавата Ватикан е абсолютна теократична монархия. Ватиканът е пред важно решение – възможно е да отмени обета за безбрачие, налаган на […]

Как се пише: панел или панела?

Правилно е да се пише панел. Съществителното име е от мъжки род. Този панел може да се монтира както вертикално, така и хоризонтално. Панелът има три пласта: вътрешният е носещ, средният – топлоизолиращ, а външният – хидроизолиращ.

Как се пише: палет, палета или пале?

Формите палет (м.р.) и палета (ж.р.) са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Правилната форма за мн.ч. е палети. Вариантът палè е неправилен. Думата е заета от френски – palette. Стоките във всеки палет/всяка палета са опаковани предварително в кашони. След разтоварването на палетите митническите служители са открили в тях 1180 кутии цигари […]

Как се пише: колена или колене?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Легнете на постелката и свийте краката в колената/коленете. Когато бях малка, много обичах да стоя на колената/коленете на дядо и да слушам историите му.

Как се пише: килобайтове или килобайти?

Правилно е да се пише килобайтове – форма за мн.ч. на килобайт. Нали правиш разлика между килобайтове и килобитове? Колкото повече килобайтове се зареждат от сървъра на фирмата, толкова повече нараства сметката на фирмата към нейния хостинг доставчик. Забележка: В езиковата практика формата килобайти се предпочита много повече от формата килобайтове.

Как се пише: някой или някои?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише някой. Това е форма за единствено число.   Винаги се намира някой мечтател, който вярва в невъзможното, запретва ръкави и го осъществява. Някой сякаш иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването.   Някой ден сърцето, ще поиска ей […]

Как се пише: който или които?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише който. Това е форма за м.р. ед.ч.   Днес сме поканили в студиото д-р Петканов, който е известен и уважаван кардиолог. Опитайте се да намерите онзи подарък, който ще предизвика искрена усмивка у вашия приятел или близък. Когато местоимението се отнася за двама или […]

Как се пише: баси или басове?

Когато думата означава ’най-ниският мъжки глас’, ’певец с такъв глас’, ’музикален инструмент с ниска звучност’ или ’тон с ниска честота в музикално произведение’, формите за мн.ч. са дублетни – баси и басове.   Скулпторът Владимир Гиновски е изваял образите на двамата наши велики баси/басове Николай Гяуров и Борис Христов. Искам да си направя мандолина, но попадам […]

Как се пише: пералня или перална?

Това са две различни думи. Съществителното име пералня, мн.ч. перални означава:   1.1. Машина за пране на дрехи.   Пералнята и сушилнята са вместени под дългия и тесен плот, за да могат дрехите да се сгънат веднага след изваждането им. Производството на електрически перални започва през 1906 г.   1.2. Специално обзаведено помещение за пране […]

Как се пише: облека, облекат или облеча, облечат?

Правилно е да се пише облека, облекат, но облечеш, облече, облечем, облечете. Глаголите от първо спрежение, чийто корен завършва на -к (облека, тека, влека, река), запазват тази съгласна във формите за 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. сегашно време. Гардеробът ми е пълен с дрехи и не мога да реша какво да облека за […]