Как се пише: институции или институций?

Правилно е да се пише институции – форма за мн.ч. на институция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Изграждането на българските държавни институции започва още по време на Руско-турската война (1878 – 1879). Министерството на културата публикува на […]

Как се пише: флумастери, флумастри, фулмастери или фулмастри?

Правилно е да се пише флумастери – форма за мн.ч. на флумастер. Думата е заета от английски, по название на фабрична марка – Flo-Master. За да оцветите тази книжка, са ви необходими флумастери, моливи, пастели или боички. Как да почистя петна от флумастер върху килима?

Как се пише: кайсии, кайсий, каисий или каисии?

Правилно е да се пише кайсии – форма за мн.ч. на кайсия. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Думата е заета от персийски чрез турски – kayısı. Първите кайсии зреят през юни, а късните – през август. Разполовете […]

Как се пише: два дни или два дена?

Правилни са и двете съчетания: два дни и два дена. При съществителното име ден по изключение може да се употребява и формата за мн.ч. дни, и бройната форма дена след числителни бройни имена (два, пет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (четири-пет, десет-двайсет) и след думите колко, колкото, няколко, толкова. Браво на нашето […]

Правилно ли е да се употребява ресурс, или само ресурси?

Думата може да се употребява и в единствено, и в множествено число – ресурс, ресурси. Заета е от френски – ressources. Ние трябва да оползотворим един огромен неизползван ресурс – геостратегическото си положение. Община Видин мобилизира всички ресурси, за да се справи с последиците от обилния снеговалеж.

Как се пише: юбилярят или юбилярът?

Правилно е да се пише юбилярят, също и юбиляря, тъй като съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я. В камерната зала на Драматичния театър „Стефан Киров“ юбилярят Антон Дончев се срещна с граждани, събратя по перо и почитатели на българската книга. С приветствия към юбиляря се обърнаха кметът и някои от присъстващите на […]

Как се пише: паркинги или паркинзи?

Правилно е да се пише паркинги (форма за мн.ч. на паркинг). Думата е заета от английски – parking. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя. От днес служителите на „Паркинги и гаражи“ ЕАД ще бъдат на местата, включени в синята зона. Паркингите в централната част […]

Как се пише: създадат или създадът?

Правилно е да се пише създадат, въпреки че се изговаря [създадът]. Скоро музикантите от групата ще се съберат, за да създадат нов албум. Как децата да си създадат навици за учене още от първите години в училище?

Как се пише: студиа или студия?

Когато представлява форма за мн.ч. на студио, правилно е да се пише студиа.   На ваше разположение в хотела са две комфортни студиа. Новият управителен съвет затваря студиата на радиото. Когато представлява форма за ед.ч., се пише студия.   Студията „Киркегор танцува свободата“ се издава по случай 200-годишнината от рождението на датския философ. През 1951 […]

Как се пише: отидох или отидах?

Правилно е да се пише отидох, също и отидохме, отидохте, отидоха. Формата на отида за 1 л. ед.ч. минало свършено време завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих). Отидох в аптеката с касовата бележка и помолих да […]