Как се пише: къмпинги или къмпинзи?

Правилно е да се пише къмпинги – форма за мн.ч. на къмпинг. Думата е заета от английски – camping. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя. В някои къмпинги се плаща вход и за автомобила. Влюбени двойки и младоженци окупираха с палатки и каравани къмпингите […]

Как се пише: две евро или две евра?

Правилно е да се употребява формата евро. В книжовната реч не се допуска формата евра. Фалшификаторите са изработвали монети с номинал две евро. По около 100 000 евро ще получат представителите на Русия, които станат олимпийски шампиони в Лондон. Колко евро са нужни месечно за студентско общежитие във Виена?

Как се пише: лекции или лекций?

Правилно е да се пише лекции – форма за мн.ч. на лекция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Вече не само хабилитирани лица, а и бизнесмени ще четат лекции на студентите. Лекциите, изнесени на конференциите TED, може да […]

Как се пише: двама сина или двама синове?

След числителни бройни имена (двама, трима, петима) и след думите колко, колкото, няколко, толкова може да се употребява и формата за мн.ч. синове, и бройната форма сина. Това е изключение от правилото, че съществителните имена за лица имат само форма за мн.ч. след посочените думи. Препоръчителна е употребата на синове. До 2012 г. правилна беше […]

Как се пише: консултации или консултаций?

Правилно е да се пише консултации – форма за мн.ч. на консултация. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Левицата в парламента ще започне консултации за внасяне на вот на недоверие към правителството. Адвокатската кантора предлага консултации в областта […]

Как се пише: емоции или емоций?

Правилно е да се пише емоции – форма за мн.ч. на емоция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Червеният и жълтият цвят предизвикват положителни емоции, защото се свързват със слънчевата светлина и уюта на огъня. Моля те, сдържай […]

Как се пише: аварии или аварий?

Правилно е да се пише аварии – форма за мн.ч. на авария. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Честото спиране на водоподаването се дължи на множеството аварии след настъпилото затопляне на времето. Екипите на ЧЕЗ са отстранили авариите […]

Как се пише: идеи или идей?

Правилно е да се пише идеи – форма за мн.ч. на идея. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Идеите на Просвещението намират добър прием във Франция, където творят Волтер и Дени Дидро. Световният шампион Рони О’Съливан сподели новите си идеи за развитието на снукъра.

Как се пише: статии или статий?

Правилно е да се пише статии – форма за мн.ч. на статия. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. В своите статии за вестник „Таймс“ Джеймс Баучер критикува Букурещкия (1913 г.) и Ньойския договор (1918 г.). Статиите в сайта […]

Кога се употребява свой и кога – негов, неин, техен?

Когато подлогът в изречението е различен от аз, ние, ти, вие (т.е. се говори в 3 л. ед. или мн.ч.), се употребяват различни местоимения за означаване на притежание: Ако нещо е притежание на подлога, задължително се употребява възвратното притежателно местоимение свой (своя, свое, свои), кратка форма – си.   Великобритания съкращава своята армия, за да […]