Как се пише: олтарът, олтара или олтарят, олтаря?

Правилно е да се пише олтарът, олтара. Съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я, но в думата олтар завършекът -ар не е наставка. Думата е заета от църковнолатински – altar. Олтарът обикновено е разположен в източната част на християнския храм. Отецът го хвана за дясната ръка, заведе го на амвона, остави го там […]

Как се пише: катапулт или катапулта?

Съществителното име катапулт е от мъжки род; членувани форми: катапултът, катапулта. Думата е заета от латински (catapulta), но има гръцки корени. Катапултът е метателна машина, която в миналото се е използвала при обсада. Мексиканската полиция е заловила на границата със САЩ катапулт, с помощта на който наркотрафикантите прехвърляли марихуана през границата.

От кой род е съществителното име квас?

Съществителното име квас е от мъжки род; членувани форми: квасът, кваса. В България квасът е бил традиционната естествена мая, ползвана при месене на хляб. Новият квас има много по-мек кисел аромат, докато активираният квас от хладилника има остра кисела миризма.

Как се пише: пръти или прътове?

Двете форми за мн.ч. на думата прът са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. В посочения по-долу източник се препоръчва формата прътове. В определени области обаче (например металургията, строителството, ядрената енергетика) почти изключително се употребява формата пръти, което следва да се вземе под внимание. От време на време виждах стърчащи от снега […]

Как се пише: фолиа или фолия?

Правилно е да се пише фолиа – форма за мн.ч. на фолио. Автомобилните фолиа за защита на боята са проектирани срещу пожълтяване, напукване, охлузване и др. Отоплителното фолио не трябва да се монтира в непосредствена близост до алуминиеви фолиа и фолиа, съдържащи метали.

Как се пише: мой или мои?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише мой. Това е форма за единствено число.   Калоян е мой стар приятел и винаги разчитам на него. Мой стих, в теб открих някога надежда, мой ден, светъл ден, пак ми я върни. (Стефан Банков, „Необясними неща“) Когато местоимението се отнася за двама или […]

Как се пише: видеа или видеота?

Правилно е да се пише видеа – форма за мн.ч. на видео. YouTube предпочита да показва популярни видеа, защото се предполага, че те са по-полезни за потребителите в сравнение с тези, които имат по-малко гледания. С тази програма ще можете да обработвате видеата си като професионалисти.

Как се пише: калории или калорий?

Правилно е да се пише калории – форма за мн.ч. на калория. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Всички хранителни режими са съобразени с количеството калории, които поема човешкото тяло. Калорията е единица за измерване на количеството енергия; например 1 л бензин съдържа около 7,75 млн. калории.

Как се пише: марината или маринатата?

В българския език има две различни думи, чиито граматични форми се преплитат. Думата марината, членувана форма маринатата, означава ’разтвор от оцет, зехтин, сол и подправки, с който се овкусяват месо, туршии и др.’. Думата е заета от италиански – marinata.   От олиото, меда, оцета и подправките се приготвя гореща марината, с която се заливат […]

Как се пише: ауспуси или ауспухи?

Правилно е да се пише ауспуси – форма за мн.ч. на ауспух. Новият завод в румънския град Орадеа ще произвежда катализатори и заглушители за ауспуси за европейски автомобилни компании. С натискане на бутон водачът може да подбере по-тих или по-шумен режим на работа на ауспусите.