Как се пише: приучвам (се) или приучавам (се)?

Правилно е да се пише приучвам (се). Думата приучавам (се) е разговорна. Възрастните хора по принцип са скептични, тъй като техният опит ги приучва да не се доверяват на никоя истина абсолютно. Вече си признавам грешките и се приучвам да казвам „извинявай“.

Как се пише: отблъсквам или отблъсвам?

Двете форми са дублетни според първия източник, а във втория е отбелязано, че отблъсвам е разговорна дума. Препоръчваме ви в книжовната реч да употребявате отблъсквам. Видът на този човек ме отблъскваше/отблъсваше. Политическото говорене, което преминава в празнодумие, ме отблъсква/отблъсва от политиката.

Как се пише: партушини или пъртушини?

Двете форми са дублетни. Използват се в разговорната реч. Хайде, вдигай си партушините/пъртушините и се махай оттук! Претършува навсякъде, но намери само две стари кошници, натъпкани с разни партушини/пъртушини. Забележка: В източника, посочен по-долу, са включени и двете форми, но не са отбелязани изрично като дублети.

Как се пише: намалявам или намалям?

Правилно е да се пише намалявам, също и намаляваш, намалява, намаляваме, намалявате, намаляват. Думата намалям е разговорна и не бива да се употребява при официално общуване. Парите, които превеждат емигрантите на роднините си у нас, не само не намаляват, а постоянно се увеличават. Нападателят пострада на тренировка, но отокът в коляното намалява и болките отшумяват.

Как се пише: отнейде или от нейде?

Правилно е да се пише слято – отнейде. Думата е разговорна и не се употребява в книжовния език. В тоя момент отнейде се появи течение и вратата хлопна зад гърба му. Свраката пък намерила отнейде пера и парцалчета и застлала уютно цялото гнездо.

Как се пише: прикачвам или прикачам?

В книжовната реч се употребява глаголът прикачвам, а прикачам е остаряла дума. За да участваш в конкурса, попълваш регистрационната форма и прикачваш файл с материала, с който кандидатстваш. Вагонът на БДЖ беше директен, без прекачване, просто на гарата в Белград се прикачваше към друг влак.

Как се пише: днес или днеска?

В книжовната реч се употребява днес, а днеска е разговорна дума. Днес в офиса имаме две рожденички и ще празнуваме след работа. Според режисьора днес децата не държат куклената постановка да има хепиенд.

Как се пише: сменям или сменявам?

Съветваме ви в книжовната реч да употребявате сменям. Думата сменявам е разговорна и липсва в посочения по-долу източник. Всеки шофьор трябва да знае, че е много важно маслото на колата да се сменя редовно. Трябва да сменям радиаторите вкъщи и се чудя какви да взема – чугунени или алуминиеви.

Как се пише: изморявам (се) или измарям (се)?

В книжовната реч се употребява глаголът изморявам (се), а измарям (се) е диалектна дума. Когато изкачвам стълби, се изморявам много бързо. Дядо Манол прекъсна хода на мислите си, защото те го изморяваха.

Как се пише: приготвям (се) или пригатвям (се)?

В книжовната реч се употребява глаголът приготвям (се), а пригатвям (се) е диалектна дума. В изложението участваха жени от четири села, които приготвяха гозби по стари български рецепти. Когато се приготвяш да излизаш, не забравяй да вземеш със себе си и своята усмивка.