Как се пише: Седемте рилски езера или Седемте Рилски езера?

С главна буква се пише само първата дума – Седемте рилски езера, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Спокойно може да обиколите Седемте рилски езера за един ден. Водата от Седемте рилски езера се оттича в река Джерман, ляв приток […]

Как се пише: Стара планина или Стара Планина?

С главна буква се пише само първата дума – Стара планина, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата планина е съществително нарицателно. От Стара планина извират много наши големи реки: Лом, Вит, Осъм, Янтра, Тунджа и др. С малки изкачвания […]

Как се пише: Горна баня или Горна Баня?

С главна буква се пише само първата дума – Горна баня, тъй като названието представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата баня е съществително нарицателно. Водата с марка „Горна баня“ е много слабо минерализирана. Тенис турнир за дипломати и приятели се проведе […]

Как се пише: Бъдни вечер или Бъдни Вечер?

С главна буква се пише само първата дума – Бъдни вечер, тъй като това е съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име – название на празник, и не съдържа друго собствено име (вечер е съществително нарицателно). Трапезата на Бъдни вечер трябва да бъде изобилна, а ястията на нея – нечетен […]

Как се пише: Нова година, Нова Година или нова година?

Когато с това словосъчетание се означава празникът, отбелязван на 1 януари, с главна буква се пише само първата дума – Нова година, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име.   Вече е 12 декември, а ние още не сме решили къде […]

Как се пише: Дядо Коледа или дядо Коледа?

Това име се пише с две главни букви – Дядо Коледа, тъй като съществителното нарицателно име дядо се е утвърдило като част от собственото име на добрия старец, а Коледа поначало е собствено име и се пише с главна буква.   Сняг на облаци се дига, Дядо Коледа пристига в златна хубава шейна чак от […]

Как се пише християнство – с малка или с главна буква?

Правилно е да се пише с малка буква, защото е название на религия. Армения е първата държава в света, приела християнството като официална религия. Основните направления в християнството са три: православие, католицизъм и протестантство.

Как се пишат дните на седмицата – с малка или с главна буква?

Дните на седмицата се пишат с малка буква: понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Първият ден от седмицата е понеделник, но в някои страни се смята за втори ден. Всеки четвъртък в клуба ще гостуват различни български групи. Четири съботи през тази година ще бъдат работни дни. Под влияние на чужди езици, най-вече на […]

Как се пишат имената на геоложките ери и епохи – с малка или с главна буква?

Названията на геоложките ери, епохи и периоди се пишат с малка буква, например: девон, камбрий, кватернер, миоценска епоха, неозой, неозойска ера, юра. През пермския период продължава и завършва развитието на херцинския нагъвателен цикъл. Ерата на влечугите – мезозоят, се дели на три периода: триас, юра и креда.

Как се пишат длъжностите и званията – с малка или с главна буква?

Съществителните нарицателни имена, които означават длъжности и звания, се пишат с малка буква.   На работната среща присъства и ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“. В началото на февруари Камелия Лозанова е назначена от министър Тотю Младенов за изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Говорителката на главния прокурор се оплака от цензура в медиите. При […]