Как се пише: такива или такиви?

Правилно е да се пише такива (форма за мн.ч. на такъв, такава, такова). Да се смее ли човек на такива грешки, или да плаче? Аз или ти например не носим отговорност, че управляващите са такива, но сме отговорни, че ги търпим.

Как се пише: шезлонги или шезлонзи?

Правилно е да се пише шезлонги (форма за мн.ч. на шезлонг). Думата е заета от френски – chaisе longue ’дълъг стол’. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя. Ако отидете следобед на басейна, няма да намерите свободни шезлонги. Десетки шезлонги и чадъри на плажа са […]

Правилно ли е да се пише дебат, или само дебати?

Това съществително име може да се употребява и в единствено, и в множествено число – дебат, дебати. Думата е заета от френски – débat. Според блицанкети на CNN и ABC, телевизионният дебат е донесъл преднина на сенатора Джон Кери. Германският министър на финансите Волфганг Шойбле е бил заснет как решава судоку на своя iPad по […]

Как се пише: в левове или в лева?

Правилно е да се пише в левове. Бройната форма лева се употребява след числителни бройни имена (три, петнайсет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (два-три, двайсет-трийсет) и след думите колко, колкото, няколко, толкова. В останалите случаи се употребява формата за мн.ч. левове. Около три четвърти от кредитите, изтеглени през февруари, са в левове. […]

Как се пише: кенгурута или кенгура?

Двете форми за мн.ч. на съществителното име кенгуру са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на кенгурута. Дървесните кенгурута/кенгура са род торбести бозайници от семейство кенгурови. Двойка хиени и двойка кенгурута/кенгура са най-новите обитатели на зоопарка. В нашия онлайн магазин ще откриете голямо разнообразие от кенгурута/кенгура, осигуряващи удобство за […]

Как се пише: олигарси или олигархи?

Правилната форма на олигарх за мн.ч. е олигарси. Промяната на х в с се дължи на стар фонетичен закон, наречен втора палатализация. Олигарси са онези състоятелни граждани, които са монополизирали държавната изпълнителна и законодателна власт. Истинската трагедия на Гърция са ненаситните ѝ олигарси, пише британският вестник Financial Times.

Как се пише: колена или колене?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Легнете на постелката и свийте краката в колената/коленете. Когато бях малка, много обичах да стоя на колената/коленете на дядо и да слушам историите му.

Как се пише: килобайтове или килобайти?

Правилно е да се пише килобайтове – форма за мн.ч. на килобайт. Нали правиш разлика между килобайтове и килобитове? Колкото повече килобайтове се зареждат от сървъра на фирмата, толкова повече нараства сметката на фирмата към нейния хостинг доставчик. Забележка: В езиковата практика формата килобайти се предпочита много повече от формата килобайтове.

Как се пише: някой или някои?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише някой. Това е форма за единствено число.   Винаги се намира някой мечтател, който вярва в невъзможното, запретва ръкави и го осъществява. Някой сякаш иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването.   Някой ден сърцето, ще поиска ей […]

Как се пише: трапеци или трапци?

Правилно е да се пише трапеци – форма за мн.ч. на трапец. Думата е заета от немски – Trapez. При четириъгълниците огледална симетрия имат делтоидите и равнобедрените трапеци. При това движение пряко се ангажират раменете, трапеците и ръцете – бицепс и трицепс.