Как се пише: кенгурута или кенгура?

Двете форми за мн.ч. на съществителното име кенгуру са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на кенгурута. Дървесните кенгурута/кенгура са род торбести бозайници от семейство кенгурови. Двойка хиени и двойка кенгурута/кенгура са най-новите обитатели на зоопарка. В нашия онлайн магазин ще откриете голямо разнообразие от кенгурута/кенгура, осигуряващи удобство за […]

Как се пише: олигарси или олигархи?

Правилната форма на олигарх за мн.ч. е олигарси. Промяната на х в с се дължи на стар фонетичен закон, наречен втора палатализация. Олигарси са онези състоятелни граждани, които са монополизирали държавната изпълнителна и законодателна власт. Истинската трагедия на Гърция са ненаситните ѝ олигарси, пише британският вестник Financial Times.

Как се пише: Ватикана или Ватиканът?

В основната си форма названието на държавата е Ватикан (същ. име от мъжки род). При членуване това собствено име се подчинява на правилата за употреба на пълен и кратък член – Ватиканът и Ватикана. Държавата Ватикан е абсолютна теократична монархия. Ватиканът е пред важно решение – възможно е да отмени обета за безбрачие, налаган на […]

Как се пише: панел или панела?

Правилно е да се пише панел. Съществителното име е от мъжки род. Този панел може да се монтира както вертикално, така и хоризонтално. Панелът има три пласта: вътрешният е носещ, средният – топлоизолиращ, а външният – хидроизолиращ.

Как се пише: палет, палета или пале?

Формите палет (м.р.) и палета (ж.р.) са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Правилната форма за мн.ч. е палети. Вариантът палè е неправилен. Думата е заета от френски – palette. Стоките във всеки палет/всяка палета са опаковани предварително в кашони. След разтоварването на палетите митническите служители са открили в тях 1180 кутии цигари […]

Как се пише: колена или колене?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Легнете на постелката и свийте краката в колената/коленете. Когато бях малка, много обичах да стоя на колената/коленете на дядо и да слушам историите му.

Как се пише: килобайтове или килобайти?

Правилно е да се пише килобайтове – форма за мн.ч. на килобайт. Нали правиш разлика между килобайтове и килобитове? Колкото повече килобайтове се зареждат от сървъра на фирмата, толкова повече нараства сметката на фирмата към нейния хостинг доставчик. Забележка: В езиковата практика формата килобайти се предпочита много повече от формата килобайтове.

Как се пише: някой или някои?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише някой. Това е форма за единствено число.   Винаги се намира някой мечтател, който вярва в невъзможното, запретва ръкави и го осъществява. Някой сякаш иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването.   Някой ден сърцето, ще поиска ей […]

Как се пише: който или които?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише който. Това е форма за м.р. ед.ч.   Днес сме поканили в студиото д-р Петканов, който е известен и уважаван кардиолог. Опитайте се да намерите онзи подарък, който ще предизвика искрена усмивка у вашия приятел или близък. Когато местоимението се отнася за двама или […]

Как се пише: баси или басове?

Когато думата означава ’най-ниският мъжки глас’, ’певец с такъв глас’, ’музикален инструмент с ниска звучност’ или ’тон с ниска честота в музикално произведение’, формите за мн.ч. са дублетни – баси и басове.   Скулпторът Владимир Гиновски е изваял образите на двамата наши велики баси/басове Николай Гяуров и Борис Христов. Искам да си направя мандолина, но попадам […]