Как се пише: флумастери, флумастри, фулмастери или фулмастри?

Правилно е да се пише флумастери – форма за мн.ч. на флумастер. Думата е заета от английски, по название на фабрична марка – Flo-Master. За да оцветите тази книжка, са ви необходими флумастери, моливи, пастели или боички. Как да почистя петна от флумастер върху килима?

Как се пише: два дни или два дена?

Правилни са и двете съчетания: два дни и два дена. При съществителното име ден по изключение може да се употребява и формата за мн.ч. дни, и бройната форма дена след числителни бройни имена (два, пет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (четири-пет, десет-двайсет) и след думите колко, колкото, няколко, толкова. Браво на нашето […]

Правилно ли е да се употребява ресурс, или само ресурси?

Думата може да се употребява и в единствено, и в множествено число – ресурс, ресурси. Заета е от френски – ressources. Ние трябва да оползотворим един огромен неизползван ресурс – геостратегическото си положение. Община Видин мобилизира всички ресурси, за да се справи с последиците от обилния снеговалеж.

Как се пише: паркинги или паркинзи?

Правилно е да се пише паркинги (форма за мн.ч. на паркинг). Думата е заета от английски – parking. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя. От днес служителите на „Паркинги и гаражи“ ЕАД ще бъдат на местата, включени в синята зона. Паркингите в централната част […]

Как се пише: студиа или студия?

Когато представлява форма за мн.ч. на студио, правилно е да се пише студиа.   На ваше разположение в хотела са две комфортни студиа. Новият управителен съвет затваря студиата на радиото. Когато представлява форма за ед.ч., се пише студия.   Студията „Киркегор танцува свободата“ се издава по случай 200-годишнината от рождението на датския философ. През 1951 […]

Как се пише: компютри или компютъри?

Правилно е да се пише компютри (форма за мн.ч. на компютър). С течение на времето характеристиките на преносимите компютри се доближиха и надхвърлиха тези на настолните компютри. Нашата фирма се занимава с поддръжка на компютрите и бензиноколонките на няколко вериги бензиностанции.

Как се пише: билбордове или билборди?

Правилно е да се пише билбордове – форма за мн.ч. на билборд. Според Русев билбордовете по магистралите отвличат вниманието на водачите и увеличават риска от катастрофи. Пловдив осъмна с билбордове за стогодишния юбилей на Футболен клуб „Ботев“.

Как се пише: листи, листа или листове?

Когато става дума за хартия, правилната форма за мн.ч. е листове.   В нашата домашна работилница за хартия правим специални листове за писма. Кандидат-студентите не бива да драскат по листовете, на които развиват темата. Когато става дума за части на растение, правилните форми за мн.ч. са две: листà и лѝсти. Препоръчителна е употребата на листà. […]

Как се пише: лога или логота?

Формата за мн.ч. на думата лого не е регламентирана изрично. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 358 е посочена само формата за ед.ч. – лого. Формата лога за мн.ч. фигурира в Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука […]

Как се пише: куплунги или куплунзи?

Правилно е да се пише куплунги (форма за мн.ч. на куплунг). Думата е заета от немски – Kuplung. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя. Ако ще слагате радиото в кутия, не монтирайте куплунгите и потенциометрите, които могат да се монтират на панелите. Понякога тези […]