Как се пише: козе или кози?

Когато прилагателното име се съчетава със съществително от ср.р., се пише козе.   Предлагам ви рецепта за печурки с козе сирене, чесън и масло на фурна. Изследвания, публикувани в International Journal of Food Science Nutrition, показват, че козето мляко е подобно на човешкото мляко на молекулярно ниво. Когато прилагателното име се съчетава със съществително от […]

Как се пише: излязох или излязах?

Правилно е да се пише излязох, също и излязохме, излязохте, излязоха. Формата на изляза за 1 л. ед.ч. минало свършено време завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих). Радвам се, че излязох жив и здрав от това […]

Как се пише: чеша (се) или чешам (се)?

Правилно е да се пише чеша (се). Глаголът е от I спрежение и формата му за 1 л. ед.ч. сегашно време завършва на -а. Кучето клекна до мен и ме побутна, за да продължа да го чеша. Чеша се по врата и се напъвам да си припомня нещо.

Как се пише: критерий или критерии?

Когато се употребява формата за ед.ч. на съществителното име, се пише критерий. Думата е заета от гръцки (κριτήριον) чрез руски (критерий) и латински (criterium).   Строителите на всички нови магистрални отсечки бяха избрани на базата на един-единствен критерий – предложената от тях най-ниска цена. Имаш много приятели, по какъв критерий ги избираш? Когато се употребява […]

Как се пише: моноблокове или моноблоци?

Правилната форма на моноблок за мн.ч. е моноблокове. За производството на моноблокове използваме висококачествен фаянс. На международното изложение Computex 2012 компанията Acer демонстрира моноблоковете Aspire 7600U и 5600U под Windows 8.

Как се пише: динама или динамота?

Правилната форма на съществителното име динамо за мн.ч. е динама. Думата е заета от немски (Dynamo) или френски (dynamo), но има гръцки корени – δύναμις. През 1894 г. компанията на Ройс и Клармон започва да произвежда динама и електрически подемни устройства. Тези динама не са с магнити, а с възбуждаща намотка на статора.

Как се пише: истории или историй?

Правилно е да се пише истории – форма за мн.ч. на история. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Колкото и да съм угрижена, винаги успяваш да ме развеселиш с твоите истории. Върху старите истории на Одрин кметството надгражда нови легенди и дори цели музеи.

Как се пише: кутии или кутий?

Правилно е да се пише кутии – форма за мн.ч. на кутия. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Пространството, отделено за пощенските кутии, е част от общото дисково пространство според конкретния хостинг план. От доста време се каня […]

Как се пише: лекции или лекций?

Правилно е да се пише лекции – форма за мн.ч. на лекция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Вече не само хабилитирани лица, а и бизнесмени ще четат лекции на студентите. Лекциите, изнесени на конференциите TED, може да […]