Кога се пише запетая пред въпросителни думи?

Въпросителни думи са тези, с които се оформя въпросително изречение: кой (кого, кому, коя, кое, кои), какъв (каква, какво, какви), чий (чия, чие, чии), кога, как, къде, защо, колко, дали, ли. Те могат да изпълняват и ролята на съюзи, когато свързват две прости изречения в рамките на сложното. Основните правила за поставяне на запетая при […]

Кога се пише запетая пред като?

Основните случаи, в които се пише запетая при като, са следните: (За често срещани употреби на като за сравнение, при които не се пише запетая, вижте т. 2.3.)   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с като, се отделя със запетая/запетаи.   Учениците усъвършенстват уменията си, като […]

Пише ли се запетая след здравей, здравейте?

Няма правило, според което след или пред здравей, здравейте трябва да се постави запетая. Обикновено обаче думата след или пред здравей, здравейте е обръщение, а то се отделя от останалата част на изречението със запетаи. Здравей, тате! Скъпи родители, здравейте!

Пише ли се запетая при обръщение?

Обръщението се отделя със запетаи от останалата част на изречението. Ако е в средата на изречението – с две запетаи. Ако е в началото или в края – с една, съответно след или пред обръщението.   Весели празници, приятели, и всичко хубаво през новата година! Петьо, кога се проведе подборният кръг? Залутана в елементарни грижи, […]

Кога се пише запетая пред или?

Пред съюза или не се пише запетая, ако е употребен еднократно и свързва непосредствено две еднородни части* или две прости изречения. Късно през деня или утре ограничителният режим ще бъде премахнат. Мария и Боби ще дойдат след работа или ние ще отидем при тях по-късно. Пред съюза или се пише запетая в следните основни случаи: […]

Кога се пише запетая пред и?

Пред съюза и не се пише запетая, ако е употребен еднократно и свързва непосредствено две еднородни части* или две прости изречения.   Към разбитите яйца прибавете млякото и олиото. Накрая Мишо изтича в детската стая и се върна с няколко плюшени играчки.   Пред съюза и се пише запетая в следните основни случаи: Еднородни части […]

Как се съкращава метър?

Съкратено тази дума се изписва м (без точка).   На Балканиадата по лека атлетика Ивет Лалова спечели първо място на 100 м гладко бягане. Триумфалната арка в Париж е висока 50 м и широка 45 м. В научни и специализирани текстове се използва означението m (без точка), в съответствие с международните стандарти, залегнали в Наредбата […]

Как се съкращава килограм?

Краткото означение на тази дума е кг (без точка).   Максималното тегло на багажа е 20 кг и за него се заплаща такса от 15 евро. За производството на 1 кг розово масло са необходими средно 3000 – 6000 кг розов цвят – в зависимост от качеството на реколтата. В научни и специализирани текстове се […]

Как се съкращава доктор?

Съкратено тази дума се пише д-р (без точка) – и когато се отнася за лекар, и когато се означава образователно-научната степен доктор. От десет години д-р Александров е моят личен лекар. Д-р Мирослава Русева е много добър ортодонт и има чудесно отношение към пациентите. Това е първият епизод на подкаста „Икономически теории“ с проф. д-р […]

Пишат ли се две точки в края на изречение, което завършва със съкращение, написано с точка?

В този случай се пише само една точка. Две точки непосредствено една след друга не се поставят.   Изборите наесен ще струват 35 млн. лв. Конференцията се открива на 24.05. т.г. Ако обаче след съкращението има затварящи кавички или затваряща скоба, се пише втора точка.   Основната парична единица на България е лев (съкратено: лв.). […]